Çöçel Danışmanlık

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden https://www.coceleducon.com elektronik ortamda danışmanlık hizmeti almak istediğinizde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürün/hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3.Satın alınan hizmet,  7 günü aşmamak kaydı ile alıcının e-mail adresine iletilir.

4.Satın alınan hizmetin, içeriğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve eksiksiz bir şekilde online olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

5. Satın alınan danışmanlık hizmetinin imkânsızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel alıcıya iade edilmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

6.ÇÖÇEL DANIŞMANLIK’ın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya benzeri ile değiştirilmesini talep edemez. Alıcı kaydını iptal ederse; Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKI:

7.ALICI; hizmetin 14 gün öncesine kadar cayma ve iade hakkına ve talebine sahiptir. Cayma veya iptal iade talebinde kayıt ücreti aynen kredi kartına iade edilir. Cayma veya iptal iade talebi için aşağıdaki iletişim bilgilerine beyan etmesi zorunludur.

8.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Firma Ünvanı: ÇÖÇEL DANIŞMANLIK

Adres: Pancarlı Mahallesi, Kamuran Yılmazer Cad. Şirikoğlu Apt. Kat 1, Daire 2.    

Eposta: info@coceleducon.com

Tel: +90 507 096 51 52

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

9.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

10. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

11.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

12. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmet faturası (İade edilmek istenen hizmet faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İADE KOŞULLARI:

13. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etme yükümlüğü vardır.

14.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK  HİZMETLER

15.Cayma hakkı sonrasında iletilen eğitim vb materyal ya da 3. Part kullanılan çevrim içi araçların bağlantı linklerinin kullanımın sonlandırılması esastır. Yine iletilen hizmetle ile ilgili dosya, cd, canlı yayın veya medya içeriklerinin yayını sonlandırılır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

16.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı ÇÖÇEL DANIŞMANLIK’IN  uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

17.Sitemiz www.coceleducon.com üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. İşlemi yapan taraf İyzico olarak beyan edilir. Ve Tüm çekim işlemleri  iyzico tarafından iyzico’nun yasal süreçleri ve politikaları ile ilerlemektedir. ÇÖÇEL DANIŞMANLIK alıcıların kredi kart bilgilerine erişemez görüntüleyemez ve kaydedemez.